Trường cấp 3

Trường cấp 3

THPT VIỆT ĐỨC - HÀ NỘI

60 năm trường THPT Việt-Đức: Cái nôi đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước

 Xem chi tiết»

THPT THĂNG LONG - HÀ NỘI

Từ năm 1920 tại Hà Nội có một trường tư thục mang tên Thăng Long học đến cấp thành chung (tương đương cấp II) đến năm 1935 được mở rộng lên bậc tú tài (tương đương cấp III bây giờ). Thăng Long đã nổi tiếng từ lâu đời vì nơi đây đã tập trung nhiều trí thức yêu nước là giáo viên của trường và đã đào tạo nhiều học sinh sau này là những chiến sĩ cách mạng, giữ nhiều cương vị lãnh đạo trong các tổ chức Đảng và Nhà nước.

 Xem chi tiết»

Trường THPT Chu Văn An

LỊCH SỬ TRƯỜNG BƯỞI – CHU VĂN AN

 Xem chi tiết»

Hiển thị 1 đến 3 trong 3 tin tức