Ma trận đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2018

Ma trận đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2018

7/7/2018 2:26:26 PM

Ma trận đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2018 có khác gì so với đề minh họa năm 2017

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đã diễn ra từ ngày 25 - 27/6 vừa qua. Theo các giáo viên thuộc Tổ Toán - Hệ thống giáo dục Học mãi, ma trận đề thi môn Toán THPT quốc gia năm 2018 có những sự khác biệt rõ ràng so với năm 2017 và cả đề thi minh họa mà Bộ GD&ĐT công bố hồi đầu năm 2018.

Nội dung kiến thức của đề thi năm 2018 bao gồm cả lớp 11 (chiếm 20%) và lớp 12 (chiếm 80%). Đề thi xuất hiện cả 4 cấp độ nhận thức. Từ câu 36 trở đi là câu hỏi phân loại học sinh. Tỉ lệ nhận biết (30%) - Thông hiểu (20%) - Vận dụng (20%) - Vận dụng cao (30%)

Lớp

Chuyên đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

VDC

Số câu

12 ( có 7/7 chuyên đề)

Hàm số

3

3

2

4

12

logarit

2

1

1

2

6

Nguyên hàm tích phân

2

1

2

2

7

số phức

1

1

1

1

4

HHKG

1

0

0

1

2

Tròn xoay

1

0

1

0

2

Hình Oxyz

3

1

1

3

8

11 ( có 3/8 chuyên đề)

HHKG

0

2

1

1

4

Tổ hợp - xác suất

1

1

1

1

4

Giới Hạn

1

0

0

0

1

 

Tổng số câu

15

10

10

15

50

Tỷ lệ (%)

30

20

20

30

100